STAVBU KLUBOVNY PODPOŘILI

foto foto foto

foto foto foto

foto foto foto

foto  foto foto
foto foto
foto

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU PŘI STAVBĚ KLUBOVNY VE SVIADNOVĚ

Touto cestou bychom rádi poděkovali:

  • Obci Sviadnov a panu starostovi Novákovi za dlouhodobý pronájem pozemku za symbolickou částku, poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizace ve výši 20 000 Kč a příspěvku na nákup materiálu ve výši 150 000 Kč.
  • Firmě OMS-ZOLL, s. r. o., a paní Bašové za umožnění položení kanalizace na jejich pozemku.
  • Firmě Huisman Konstrukce, s. r. o. za finanční dar v hodnotě 100 000 Kč
  • Nadaci OKD za grant ve výši 150 000 Kč
  • Biskupství ostravsko-opavské nám přispělo 150 000 Kč na nákup řeziva.
  • Fond nemovitostí Junáka, který nás podpořil částkou 149 000 Kč.
  • Nadační fond Hyundai nám přispěl na venkovní úpravy terénu ve výši 100 000 Kč. 
  • Nadace ČEZ nás podpořila v grantovém řízení Podpora regionů částkou 100 000 Kč.
  • Za finanční podporu děkujeme také moc děkujeme panu Janu Svěrkošovi, panu Petru Kozelskému, paní Martině Klepáčové, paní Kateřině Kučové, Rostislavovi Kotáskovi, Tomáši Stolínovi, Jarmile Kleinwächterové, MUDr. Věře Poubové, Vadimu Rybářovi, M. M. Čajanové.
  • A také děkujeme za finanční podporu firmám Rolizo spol. s r. o.; Teslice CZ, s. r. o.; H & B delta, s. r. o.; E+M plus, spol. s r. o.; T-Mobile Czech Republic, a. s.; Skautské nadaci Jaroslava Foglara.

Poděkování patří také všem, kteří na nás myslí a podporují nás slovy, radou či modlitbou. Velké díky!!!


VELKÉ DÍKY PATŘÍ OBCI SVIADNOV

V roce 2016 jsme díky obci Sviadnov mohli pořídit dva kopulovité stany - Pantheony, ve kterých se nyní schází pravidelně naše družinky ve Sviadnově, zatímco klubovna se dokončuje. Také jsme je měli na táboře a příležitostně jej stavíme na akcích pro veřejnost (a tím získáváme praxi v jejich stavění i bourání - čas stavby je nyní již zhruba na 30 minutách...), a máme jsme z nich velkou radost!

foto foto foto


PODPORUJE NÁS STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Každoročně přispívá na provoz našeho střediska Statutární město Frýdek-Místek z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit.

logo


PROVOZ STŘEDISKA PODPORUJE MŠMT

Pravidelně každý rok získáváme prostředky na úhradu provozních nákladů střediska z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

foto


DĚKUJEME FIRMĚ LANEX

V roce 2015 jsme obdrželi darem "pár" zbytkových lan, chvíli jsme si s nimi hráli a výsledek můžete zhodnotit sami :-) Velké díky firmě LANEX za jejich vstřícnost a laskavost! Chcete-li i vy zažít něco neobyčejného - začněte nákupem potřebného materiálu.

foto foto foto


PODPOŘILA NÁS NADACE ČEZ - již podruhé

Díky velkému zápalu našeho vedoucího Toma, který je zároveň zaměstnancem ČEZu se nám podařilo v roce 2015 již podruhé získat příspěvek na nákup dvou lodí pro naše středisko. Velké díky a... vyplouváme na Pálavách...

lilie lilie lilie