Výroční zprávy

Zde můžete nalézt výroční zprávy, jež reflektují dění v našem středisku.

Výroční zpráva 2016 středisko

Výroční zpráva 2015 středisko

Výroční zpráva 2014 středisko

Výroční zpráva 2013 středisko

Výroční zpráva 2012 středisko

 

Naše středisko P. Bezruče je pobočný spolek s právní subjektivitou. Zde můžete nahlédnout do výročních zpráv hlavního spolku Junák – český skaut, z. s.

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011