Výroční zprávy

Zde můžete nalézt výroční zprávy, jež reflektují dění v našem středisku.

Výroční zpráva 2018 středisko

Výroční zpráva 2017 středisko

Výroční zpráva 2016 středisko

Výroční zpráva 2015 středisko

Výroční zpráva 2014 středisko

Výroční zpráva 2013 středisko

Výroční zpráva 2012 středisko

 

Naše středisko P. Bezruče je pobočný spolek s právní subjektivitou. Zde můžete nahlédnout do výročních zpráv hlavního spolku Junák – český skaut, z. s.

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011