Stavba

Jak probíhala stavba…

 • 2018-01-03 – Klubovna je zapsána v katastru nemovitostí, naše adresa tedy je: Ostravská 698. Jste srdečně vítáni!
 • ke konci roku 2017 jsme připraveni požádat o zápis do katastru nemovitostí, chybí nám sehnat sponzory na posledních 150 000 Kč (část jsme si půjčili, část byla uhrazena z našich dřívějších úspor).
 • dokumentují fotky nebo také zprávy na střediskovém facebooku
 • 2017-09-09 – Začínáme školní rok – jak jinak, než novou nástěnkou
 • 2017-08-25 – Komu se nelení, tomu se… zelení 🙂
 • 2017-07-31 – Upravujeme okolí klubovny – zasadili jsme trávník.
 • 2017-04-29 – Den otevřených dveří pro veřejnost
 • 2017-04-28 – Slavíme! Společně se všemi, kteří se na klubovně podíleli slavnostně otevíráme klubovnu a předáváme dětem.
 • 2017-04-26 – Píše se o nás…
 • 2017-04-22 – Kuchyň v barvě ferrari je také ozdobou naší klubovny.
 • 2017-04-12 – A máme to za sebou! Kolaudace proběhla úspěšně. Máme nový nábytek, nástěnky, výzdobu oken a zábradlí.
 • 2017-03-04 – Sjezd ke klubovně dokončen, nový hromosvod, zábradlí na oknech i provizorní kůlna na dříví. Vevnitř osazujeme dveře obložkami, natíráme některá futra.
 • 2017-02-26 – Nově máme nouzová osvětlení či zábradlí na terase.
 • 2017-01-24 – Je položeno nové lino v místnostech.
 • 2017-01-14 – Izolujeme vodovodní přípojku, pokračuje práce na elektrice, připravujeme podlahy. Máme požární hlásiče a zabezpečení.
 • 2016-12-18 – Budiž světlo a teplo. Máme elektriku a napojené radiátory.
 • 2016-12-10 – Maluju a miluju a maluju a miluju… tuto klubovnu 🙂
 • 2016-11-26 – Oplotili jsme klubovnu – máme plot, hlavní vrata, ale taky zadní branku.
 • 2016-11-05 – Jsme připojeni k vodovodu, máme zateplenou půdu. Stále pokračujeme v podkroví a na elektrických rozvodech.
 • 2016-10-29 – Nová rozvodná skříň.
 • 2016-10-24 – Vzniká nové vodní dílo – venku (výkopy) a vevnitř (rozvody).
 • 2016-10-10 – Dokončena venkovní fasáda, uvnitř na stěnách položeny sádrokartony, záchody se rýsují…
 • 2016-09-17 – Pokračují práce na stropech…
 • 2016-09-16 – Něco z rozhlasu, od Adama či ze zpráv
 • 2016-07-14 – Zahajujeme práce na venkovní fasádě.
 • 2016-06-27 – Zatímco venku jsou tropy, my se připravujeme na tuhou zimu – ze Skautské nadace Jaroslava Foglara jsme pořídili přímotopy.
 • 2016-06-01 – Znovu jsme proměnili tvář klubovny – komín stavbě dodal na kráse.
 • 2016-05-03 – Klubovna prokoukla – máme okna!
 • 2016-02-29 – V loňském roce jsme nepracovali jen na klubovně… společně jsme toho spoustu zažili – více v ohlédnutí sviadnovského oddílu za loňským rokem
 • 2015-10-31 – Všichni pilně pracujeme – jdeme na to od podlahy.
 • 2015-09-28 – Hrubá stavba je hotova.
 • 2015-09-17 – Finišujeme první etapu stavby…
 • 2015-08-25 – Klubovna v srpnu mezi deštíky roste „jako z vody“…
 • 2015-07-22 – Založili jsme střediskový facebook, kde budeme informovat o novinkách.
 • 2015-07-21 – Nově jsme oplotili pozemek – a již brzy na našem plotě bude vidět, komu všemu vděčíme za podporu – připravujeme reklamní banner.
 • 2015-07-20 – Rozjíždíme veřejnou sbírku.
 • 2015-06-23 – Následně jsme vykopali a vybetonovali základy – vše se událo díky našim rodičům, protože my děti jsme si užívaly zasloužený odpočinek na táboře. A my to hned po táboře přišly zkontrolovat 🙂
 • 2015-06-30 – Na našem bankovním účtu nás čekalo příjemné překvapení – dar na klubovnu od Kateřiny Kučové.
 • 2015-04 – získáváme dar z Biskupství ostravsko-opavského na nákup dřeva pro naši dřevostavbu.
 • 2015-jaro – Bylo nutné provést sondu, abychom zjistili jaké je složení půdy a co od ní můžeme čekat. Děti se zadaného úkolu zhostily s nadšením.
 • 2015-03-25 – Konečně máme v ruce platné stavební povolení.
 • V roce 2014 se nám podařilo získat podporu Nadace OKD, obce Sviadnov, firmy Huisman, OMS-ZOLL, pana Kozelského a několika dalších osob.
 • V roce 2013 Obec Sviadnov nám velmi levně pronajala dlouhodobě pozemek a našlo se pár dobrovolníků, kteří ve svém volném čase připravili projekt, začali shánět peníze a připravovat vše pro stavební povolení. Díky pochopení paní Bašové nám bylo umožněno na jejím pozemku položení kanalizace.
 • Začalo to v roce 2012, kdy jsme zjistili, že ve Sviadnově vznikl nový oddíl a nemá se kde scházet… Hledali jsme možné řešení…

pohled na klubovnu

CHCETE NÁM POMOCI?

Podpořit nás můžete peněžitým či nepeněžitým darem – podle svých možností a vaší vlastní volby.

Peněžitý dar – je možné:

 • domluvit předání daru v hotovosti přímo s vedoucím oddílu Tomášem Mertou,
 • zaslat peníze na náš bankovní účet vedený u Fio banky: 2500799823 / 2010, jako variabilní symbol (VS) zvolte své datum narození (ddmmrrrr), do poznámky prosím připište jméno a bydliště dárce.

Chcete-li si darováním snížit svoji daň z příjmu, musíte za rok darovat aspoň 1000 Kč (právnické osoby alespoň 2000 Kč). Maximální částka darů není omezená, ale do daňového přiznání si můžete uplatnit jen maximálně 10 % z Vašeho základu daně. Přitom je potřeba mít doklad o zaplacení (nebo výpis z účtu), na kterém je datum do 31 .12. toho roku, ve kterém dar uplatňujete v daňovém přiznání.
Pro účely snížení daňového základu Vám rádi vystavíme potvrzení o přijatém daru – pro tyto účely nám prosím na e-mail skaut.mistek(zavináč)gmail.com zašlete své iniciály.

Nepeněžitý dar

Přivítáme také nabídku věcných darů či slevněných služeb, které budou potřebné pro stavbu klubovny (stavební materiál, pracovní pomůcky, výkopové práce, zasíťování pozemku, aj.).

 

VAŠÍ PODPORY SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří na nás myslí a podporují nás slovy, radou či modlitbou. Velké díky!!!

Zajímá-li vás, kdo mezi naše dobrodince patří, přejděte zde.