Stavbu klubovny podpořili…

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI FINANČNÍM NEBO HMOTNÝM DAREM, PŘILOŽILI RUKU K DÍLU, POMOHLI MODLITBOU, RADOU ČI PŘÍMLUVOU …

CHCETE BÝT TAKÉ MEZI NIMI?

Podpořit nás můžete peněžitým či nepeněžitým darem – podle svých možností a vaší vlastní volby.

Peněžitý dar:

  • domluvit předání daru v hotovosti přímo s vedoucím oddílu Tomášem Mertou,
  • zaslat peníze na náš bankovní účet vedený u Fio banky: 2500799823 / 2010, jako variabilní symbol (VS) zvolte své datum narození (ddmmrrrr), do poznámky prosím připište jméno a bydliště dárce.

Chcete-li si darováním snížit svoji daň z příjmu, musíte za rok darovat aspoň 1000 Kč (právnické osoby alespoň 2000 Kč). Maximální částka darů není omezená, ale do daňového přiznání si můžete uplatnit jen maximálně 10 % z Vašeho základu daně. Přitom je potřeba mít doklad o zaplacení (nebo výpis z účtu), na kterém je datum do 31 .12. toho roku, ve kterém dar uplatňujete v daňovém přiznání.
Pro účely snížení daňového základu Vám rádi vystavíme potvrzení o přijatém daru – pro tyto účely nám prosím na e-mail skaut.mistek(zavináč)gmail.com zašlete své iniciály.

Nepeněžitý dar

Přivítáme také nabídku věcných darů či slevněných služeb, které budou potřebné pro chod klubovny či práci s dětmi.