Provozní řád

Obecně

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele objektu (uživateli jsou i návštěvy a další osoby vstupující do objektu).
 2. Uživatelé objektu jsou povinni zamezit vstupu do objektu osobám nepovolaným.
 3. Při pohybu mimo užívané prostory je nutné jej zamykat. Za případné ztráty věcí neručíme.
 4. Škody, závady a nefunkčnost zařízení se hlásí neprodleně správci objektu.
 5. V budově se přezouvá do přezůvek.
 6. Dodržujte obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické a protipožární.
 7. Platí přísný zákaz živé či reprodukované hudby a venkovní zábavy mezi 22:00 a 7:00 hodinou. V tuto dobu dodržuj noční klid.
 8. Je přísně zakázáno v celém areálu kouřit, užívat drogy či jiné omamné a návykové látky.

Odpad

 1. V objektu se třídí odpad – papír, plasty, sklo. Zbylý odpad je likvidován jako komunální (netříděný).
 2. Koše jsou umístěny v klubovně, kuchyni, na toaletách.
 3. Komunální odpad se vynáší do popelnice na umístěné před objektem. Po skončení akce je uživatel objektu povinen vyprázdnit koše a vynést smetí do popelnice.
 4. Tříděný odpad zanechte v příslušných pytlích vedle popelnice.

Kuchyň

 1. Použité nádobí umyjte, vysušte a ukliďte na původní místo.
 2. Sporák vč. trouby ať používá osoba s potřebnými znalostmi.
 3. Při opuštění budovy na delší dobu (např. výlet) vypněte varnou konvici ze zásuvky.

Během užívání

 1. Udržujte čistotu a pořádek.
 2. Zacházejte šetrně s veškerým zařízením a vybavením.
 3. Dejte pozor na klíče. Při jejich ztrátě může být požadována finanční náhrada. A to až do výše výměny zámků.
 4. Vyjma stolů a židlí nepřemisťujte nábytek.
 5. Nevstupujte do půdních prostorů.
 6. Neodkládejte věci na přímotopy umístěné pod okny. K sušení věcí využijte topných žebříků.
 7. Rozdělávání ohně je možné jen na předem určeném ohništi.
 8. Dřevo pro použití na ohniště nebo do krbových kamen Vám ukáže správce při předání objektu.
 9. Je zakázáno ničit travnatou plochu např. vykopáváním drnů, či jinou zákopnickou činností.

Po ukončení užívání

Po ukončení užívání areálu ukliďte venkovní i vnitřní prostory, vyneste odpadky a vytřete budovu.

Zanechte klubovnu ve stavu stejném, jako jste ji přebírali nebo i lepším.

 

V případě poškození inventáře, instalací či materiálu bude požadována adekvátní finanční náhrada (vztahuje se i na případné poškození travnaté plochy). V případě nedodržení tohoto řádu si vyhrazujeme právo kdykoli ukončit užívání/pobyt, či požadovat penále.

 

Stavba a úprava prostor klubovny a přilehlého pozemku, nás stála nemálo finančních prostředků a vlastních sil. Aby areál mohl plnit svou funkci ještě dlouho a my jej mohli dále rozvíjet, je potřeba abyste tyto základní pokyny respektovali a řídili se jimi.

Věříme, že pobyt v našem areálu bude pro Vás příjemný.

Za skauty ze Sviadnova Tomáš  a Václav (správci)

Tomáš Merta, tel. +420 724 137 879

Václav Kotásek, tel.: +420 731 625 607

 

Verze ke stažení zde.