Pro rodiče

Pro rodiče

Pro ty, kteří hledají pouze přihlášky. Zde si můžete stáhnout přihlášku  a její přílohu – evidenční list – stačí jen oba dokumenty vyplnit, podepsat a předat vedoucímu na schůzce. Pro ostatní nejprve pár informací, kdo vlastně jsme.

Co to vůbec ten Junák – skauting vlastně je?

Junák – český skaut, z. s. (do 1.4.2015 jsme používali název Junák – svaz skautů a skautek ČR) – je výchovná organizace, která si dává za cíl kladně působit na vývoj dítěte a vychovat duševně i fyzicky zdatného člověka. Jako největší organizace dětí a mládeže v České republice nabízí zajímavou náplň volného času pro děti od 5 let. Přitažlivou formou hry se děti učí čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, objevují společně se svými kamarády krásy přírody a svého okolí.

Skauting se snaží vychovat člověka samostatného, činorodého, který je připraven na život a jen tak něco ho nepřekvapí. Je schopen si v každé situaci poradit, dokáže se orientovat ve společnosti a naučí se mnoha dovednostem a znalostem.

Při tom skauting využívá výchovné metody, které jsou pro dětský věk nejpřirozenější: hru, učení se činností a výchova v partě vrstevníků – družině. Skauting využívá přirozené prostředí pro výchovu, kterým je příroda. Skaut se učí přírodu poznávat, znát její zákonitosti, s přírodou žít a žít v přírodě, a přírodu chránit.

Idea skautingu je zformována v junáckém slibu a zákonu:

Slib skautů:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
K tomu mi pomáhej Bůh.

Junácký zákon:

1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Jak to chodí v oddíle?

Skautský výchovný systém je založen na družinovém systému. Družina tvoří základní jednotku – partu dětí přibližně stejného věku. V našich oddílech máme družiny všech věkových kategorií. Všechny schůzky družin vedou dospělí vedoucí. Na vedení družiny se podílejí i starší skauti – roveři.

Schůzky: Základem programu je družinová schůzka. Schůzky Lvíčat i Bobrů probíhají pravidelně každý týden v klubovnách Lidového domu. Schůzka bývá plná her, tvořivosti, v létě sportu a nenápadnou formou se každý něčemu naučí. Na schůzkách plní děti Stupně zdatnosti (Nováčkovská zkouška a následné zkoušky a úkoly). Tyto úkoly podporují všestranný rozvoj dětí. Obsahují dovednosti jako – život v přírodě, zdravověda, vztah k vlasti, orientace, sport, schopnost komunikace atd. Je jasné, že každý vyniká v něčem jiném a každý si v našem programu najde „to svoje“.

Výlety: Přibližně jednou za měsíc pořádáme jednodenní výlety – nejčastěji na některý z beskydských vrcholů, někdy taky do divadla či jinou zajímavou akci.

Víkendové výpravy: Na ty jezdíme většinou 2 x ročně. Na podzim, nebo v zimě a potom na jaře.

Letní tábory: Veškerá činnost celého skautského roku potom vyvrcholí na táboře. Naše tábory jsou stanové, v přírodě. Každý tábor je ve znamení jedné celotáborové hry. Fotky, kroniky a jiné zápisy z uskutečněných akcí a táborů naleznete na našich původních stránkách či v sekci „co bylo“
Ve zkratce přehled letních táborů a jejich témat:

R. 2009  – Morávka – Bukovina – Mořeplavci  – Foto tábor 2009
R. 2010 – Štecovka (Mosty u Jablunkova) – Zlatokopové
R. 2011 – Štecovka – Archeologové v Egyptě
R. 2012 – Velké Karlovice – Robinson mladší děti, starší Pergamon
R. 2013 – Štecovka – Železnice
R. 2014 – Štecovka – Mušketýři
R. 2015 – Štecovka / Markrabka – Světové hry
R. 2016 – Štecovka – Asterix a Obelix
R. 2017 – Štecovka – Strážci časů
R. 2018 – Pocheň – Hvězdná brána

Kde se scházíme?

Naše klubovny se nacházejí v Místku v 1. patře Lidového domu v Místku (naproti kostela sv. Jana a Pavla). Klubovny patří Lidovému domu, naše středisko je má v pronájmu. Když je pěkné počasí chodíme ven na hřiště u 4. ZŠ.  Mapa okolí klubovny.

Ve Sviadnově máme vlastní klubovnu na ulici Ostravská –  mapa. Většinou jsme v klubovně, venku na přilehlém pozemku, občas u řeky, tělocvičny či jinde na výletě.

Naše oddíly jsou katolické – co to znamená, jsou určené i pro nevěřící děti?

Vedoucí a dospělí činovníci obou oddílů jsou věřící. Děti, které k nám chodí, jsou z věřících i nevěřících rodin. Nijak jedny ani druhé neupřednostňujeme. Na vícedenních výpravách a samozřejmě na táboře je součásti každého dne modlitba, v neděli návštěva mše sv. Nevěřící děti respektujeme, k ničemu je nenutíme, máme ale zkušenost, že i ony se většinou přirozeně zapojí do účasti na mši sv., nebo modlitbě.

Jak můžu přihlásit své dítě?

Do oddílu přijímáme děti od 5 do 15 let. Pro podrobnější informace můžete kontaktovat některého z vedoucích – viz záložka Kontakty – nebo můžete dítě přivést rovnou na schůzku, případně na výlet.

Co čeká mé dítě ve skautu?

Na schůzce obdrží Vaše dítě přihlášku do oddílu. Po jejím vyplnění je ještě nutno zaplatit roční registrační poplatek. Výše registračního poplatku se mění rok od roku a je v každém středisku různá. V roce 2016 činí v našem středisku jeho výše 450,- Kč. Z registračního poplatku se hradí provoz Junáka, dotace organizačním jednotkám a oddílům, úrazové pojištění nebo předplatné skautského časopisu. Dítě se stává členem oddílu a je dle věku zařazeno do družiny. Může nosit kroj tj. krojovou košili nebo tričko a šátek. Zároveň začíná plnit Nováčkovskou zkoušku. Smyslem Nováčkovské zkoušky je získat alespoň základní znalosti a dovednosti nutné k zapojení do skautského života. Její splnění je podmínkou pro slavnostní vlčácký nebo skautský slib.

Co každý člen oddílu potřebuje a co by měli rodiče zajistit?

Věci na schůzku:

  • zápisník (vázaný blok nebo sešit formátu A5 pro psaní různých úkolů, informací apod.)
  • propiska, případně pastelky
  • uzlovačka (lano, silný provaz nebo prádelní šňůra dlouhá alespoň 1m)
  • Stezka – obdrží v oddíle
  • KPZ (krabička poslední záchrany) – pořídí si časem podle pokyn

Věci na výpravy:

  • vhodnou pevnou obuv
  • batoh
  • spacák a karimatku

Batohy a spacáky lze zapůjčit v oddíle.

A co skautský kroj?

Kroj je nezbytný pro každého skauta. Používáme ho při slavnostních příležitostech a na táboře. Vzhledem k tomu, že děti rychle rostou, nakoupili jsme do oddílů dostatečné množství krojových košil různých velikostí. Dětem je zapůjčujeme a průběžně měníme, podle toho jak odrůstají. Nemusí za ně nic platit, kroje zůstávají majetkem oddílů. Samozřejmě je možné si koupit vlastní kroj – košile a šátek vyjdou na cca 600,-

Kdo děti vede?

V čele střediska i jeho oddílů je vždy vůdce – dospělý činovník, který musí splnit určitou kvalifikaci pro vedení oddílu – složení vůdcovské zkoušky a absolvování zdravotnického kurzu. Vůdcovská zkouška je kurzem akreditovaným MŠMT ČR pro vedení dětských zotavovacích akcí. Jejími součástmi jsou zkoušky z psychologie, pedagogiky, práva aj. K jejímu získáni je třeba potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi a mládeži. Na vedení střediska, jeho oddílů a družin se kromě vůdců podílí také jejich zástupci a další dospělí činovníci – viz kontakty. S prací s nejmladšími družinami nám pomáhají starší skauti a skautky, kteří se takto připravují na to, aby jednou převzali vedení střediska.

Kde získám přihlášku?

Zde si můžete stáhnout přihlášku  a její přílohu – evidenční list – stačí jen oba dokumenty vyplnit, podepsat a předat vedoucímu na schůzce.

Jak mohu zaplatit registrační poplatek?

Buď v hotovosti na schůzce vedoucímu společně s odevzdáním přihlášky nebo zasláním na náš běžný účet vedený u Fio banky 2000789389 / 2010.

Kde se mohu dozvědět ještě více o skautském hnutí?

Na oficiálních stránkách českého skautingu – www.skaut.cz