Poděkování

Chtěli bychom Vám moc poděkovat za Vaši podporu – bez ní bychom nemohli s dětmi zažít tolik báječných zážitků, rozvíjet se a pomáhat tvořit svět lepší.

OBCI SVIADNOV

Ze svých grantů přispěla v r. 2017 na pořízení výbavy pro lukostřelbu, nových podsad, či skříně, stoly a židle do klubovny. Velké díky za to!

STATUTÁRNÍMU MĚSTU FRÝDEK-MÍSTEK

Každoročně přispívá na provoz našeho střediska Statutární město Frýdek-Místek z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Přispívá tak na nájem klubovny, vstupné na bazén, do divadla či výstavu nebo pořízrení výbavy na tábor a výpravy (suchozemské i vodácké).

MŠMT

Pravidelně každý rok získáváme prostředky na úhradu provozních nákladů střediska z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto prostředky nám zprostředkovává Ústředí Junáka.

DÁRCŮM, KTEŘÍ PODPOŘILI STAVBU KLUBOVNY

Poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu, podpořili nás finančně nebo hmotně, radou či modlitbou. Moc děkujeme!!!

 

OBCI SVIADNOV

V roce 2016 jsme díky obci Sviadnov mohli pořídit dva kopulovité stany – Pantheony, ve kterých se nyní schází pravidelně naše družinky ve Sviadnově, zatímco klubovna se dokončuje. Také jsme je měli na táboře a příležitostně jej stavíme na akcích pro veřejnost (a tím získáváme praxi v jejich stavění i bourání – čas stavby je nyní již zhruba na 30 minutách…), a máme jsme z nich velkou radost!

foto foto foto

FIRMĚ LANEX

V roce 2015 jsme obdrželi darem „pár“ zbytkových lan, chvíli jsme si s nimi hráli a výsledek můžete zhodnotit sami 🙂 Velké díky firmě LANEX za jejich vstřícnost a laskavost! Chcete-li i vy zažít něco neobyčejného – začněte nákupem potřebného materiálu.

fotofotofoto

NADACI ČEZ – již podruhé

Díky velkému zápalu našeho vedoucího Toma, který je zároveň zaměstnancem ČEZu se nám podařilo v roce 2015 již podruhé získat příspěvek na nákup dvou lodí pro naše středisko. Velké díky a… vyplouváme na Pálavách…
lilielilielilie