Pronájem

Klubovnu poskytuje Junák – český skaut, stř. P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s.  (dále jen Junák) pro činnost spolků a dalších právnických osob se sídlem ve Sviadnově v souladu s Dohodou o užívání klubovny spolku, uzavřené mezi Obcí Sviadnov a Junákem dne 7. 12. 2015.

Klubovnu je možno rovněž poskytnout spolkům, právnickým osobám i fyzickým osobám na základě přímé dohody zájemce o pronájem klubovny a zástupcem střediska P. Bezruče, Ing. Tomášem Mertou, tel. +420 724 137 879.

Klubovnu je možno pronajmout zájemci o pronájem, pokud termín pronájmu nebude časově a prostorově kolidovat s činností střediska a pořádaná akce či zaměření nájemníka nebude v rozporu s účelem Junáka a předmětem jeho činnosti.

Pro pokrytí nákladů provozu klubovny se tato poskytuje za nájemné, který činí:

–        cena dohodou v případě krátkodobých nájmů

–         800,-Kč za jeden den pronájmu klubovny, vč. pozemku, plus náklady na úhradu energií za dobu pronájmu v případě jedno a vícedenních pronájmů

Nájemník klubovny bude plně respektovat Provozní řád klubovny. V případě nerespektování provozního řádu nebude nájemci mimo úhradu způsobených škod klubovna již příště pronajata.

Ve Sviadnově dne 15. 9. 2017

cof