Skautská klubovna ve Sviadnově

Jak probíhala stavba…

 • vše dokumentuje náš účet na faceboku a tato galerie
 • 2017-08-25 – Komu se nelení, tomu se… zelení 🙂
 • 2017-07-31 – Pokračujeme v terénních úpravách – zaseli jsme trávník
 • 2017-04-28 – Slavíme! Slavnostně za přítomnosti všech, kteří nás podporují, otevíráme klubovnu. Den poté, zveme všechny ostatní zájemce, aby si klubovnu prohlédli, vyzkoušeli si pár „našich her“ či shlédli šermířskou skupinu Allegros.
 • 2017-04-26 – Píše se o nás v novinách…
 • 2017-04-12 – A je to tady – máme vnitřní vybavení dokončeno a klubovnu zkolaudovanou.
 • 2017-03-04 – Dokončili jsme sjezd a vydláždění kolem klubovny, máme hromosvod. Natíráme furta a připravujeme osazení dveří. Venku přibyly zábrany v oknech a kůlna na dřevo.
 • 2017-02-26 – I v zimě se dá pracovat – na terase je nové zábradlí, instalovali jsme nouzové osvětlení.
 • 2017-01-24 – Krásná nová podlaha – je třeba si začít nosit přezůvky 🙂
 • 2017-01-14 – Pokračují práce uvnitř – malujeme, dokončujeme elektřinu, požární hlásiče…
 • 2016-12-18 – Budiž světlo a teplo – máme elektriku a zapojené topení…
 • 2016-12-10 – Je vymalováno.
 • 2016-11-26 – Uzavíráme klubovnu novým zeleným plotem s bránou a zadní brankou.
 • 2016-11-05 – Zateplili jsme půdu, připojili se k vodovodnímu řádu.
 • 2016-10-29 – Pořídili jsme novou rozvodovou skříň, pokračujeme v zateplování a pracích na stropu.
 • 2016-10-16 – Dokončujeme fasádu, pořídili jsme klozety, obložili vnitřní stěny sádrokartonem.
 • 2016-09-01 – Práce volá – po prázdninové pauzičce pokračujeme v budování stropů.
 • 2016-09-16 – Jak to vidí rozhlas…
 • 2016-09-05 – Jak to vidí Adam…
 • 2016-08-12 – Jsme ve zprávách 🙂
 • 2016-06-14 – Začali jsme s venkovníc fasádou, pracujeme také uvnitř klubovny – na vnitřním obložení stěn i izolaci stropu a chystáme se na zimu (ze Skautské nadace Jaroslava Foglara jsme pořídili přímotopy).
 • 2016-06-01 – Znovu jsme proměnili tvář klubovny – komín stavbě dodal na kráse.
 • 2016-05-03 – Klubovna prokoukla – máme okna!
 • 2016-02-29 – V loňském roce jsme nepracovali jen na klubovně… společně jsme toho spoustu zažili – více v ohlédnutí sviadnovského oddílu za loňským rokem
 • 2015-10-31 – Všichni pilně pracujeme – jdeme na to od podlahy.
 • 2015-09-28 – Hrubá stavba je hotova –
 • 2015-09-17 – Finišujeme první etapu stavby…
 • 2015-08-25 – Klubovna v srpnu mezi deštíky roste „jako z vody“…
 • 2015-07-22 – Založili jsme střediskový facebook, kde budeme informovat o novinkách.
 • 2015-07-21 – Nově jsme oplotili pozemek – a již brzy na našem plotě bude vidět, komu všemu vděčíme za podporu – připravujeme reklamní banner.
 • 2015-07-20 – Rozjíždíme veřejnou sbírku.
 • 2015-06-23 – Následně jsme vykopali a vybetonovali základy – vše se událo díky našim rodičům, protože my děti jsme si užívaly zasloužený odpočinek na táboře. A my to hned po táboře přišly zkontrolovat 🙂
 • 2015-06-30 – Na našem bankovním účtu nás čekalo příjemné překvapení – dar na klubovnu od Kateřiny Kučové.
 • 2015-04 – získáváme dar z Biskupství ostravsko-opavského na nákup dřeva pro naši dřevostavbu.
 • 2015-jaro – Bylo nutné provést sondu, abychom zjistili jaké je složení půdy a co od ní můžeme čekat. Děti se zadaného úkolu zhostily s nadšením.
 • 2015-03-25 – Konečně máme v ruce platné stavební povolení.
 • V roce 2014 se nám podařilo získat podporu Nadace OKD, obce Sviadnov, firmy Huisman, OMS-ZOLL, pana Kozelského a několika dalších osob.
 • V roce 2013 Obec Sviadnov nám velmi levně pronajala dlouhodobě pozemek a našlo se pár dobrovolníků, kteří ve svém volném čase připravili projekt, začali shánět peníze a připravovat vše pro stavební povolení.
 • Začalo to v roce 2012, kdy jsme zjistili, že ve Sviadnově vznikl nový oddíl a nemá se kde scházet… Hledali jsme možné řešení…

 

NÁŠ SEN: SKAUTSKÁ KLUBOVNA VE SVIADNOVĚ

Skautský oddíl působící ve Sviadnově se od počátku působení potýkal s problémem, kde provozovat svoji činnost. Ve svých začátcích se děti scházely ve školní družině, někdy u vedoucích doma. Přinášelo to řadu komplikací, neustálé přenášení věcí, domlouvání se… Proto jsme se rozhodli si postavit vlastní klubovnu.

U vedení obce jsme se setkali s vstřícným postojem a dostali jsme do dlouhodobého pronájmu vhodný pozemek o velikosti cca 20 x 60 m. Díky pochopení paní Bašové nám bylo umožněno na jejím pozemku položení kanalizace. Vytvořili jsme projekt nové klubovny, vyřídili stavební povolení, postupně nakupovali materiál na hrubou stavbu a… začali stavět! Naše klubovna má dvě hlavní místnosti – jedna větší místnost (8 x 6 m) kde se může sejít celý oddíl a jedna menší místnost (3,5 x 4,8 m) s kuchyňkou a sociálky.

Kromě samotné práce na klubovně jsme se také věnovali shánění prostředků na nákup materiálu. Jsme moc rádi, že jsme narazili na štědrá srdce, která nám pomohla klubovnu dokončit.

V tuto chvíli se ve Sviadnově schází pravidelně 5 družin, je využívaná pro víkendové akce skautů, proběhl zde příměstský tábor našich nejmladších členů v létě 2017. V tuto chvíli jsme si museli vypůjčit peníze na úpravy terénu, chybí nám profinancovat asi 100 000 Kč.

 

pohled na klubovnu

CHCETE NÁM POMOCI?

Podpořit nás můžete peněžitým či nepeněžitým darem – podle svých možností a vaší vlastní volby.

Peněžitý dar – je možné:

 • domluvit předání daru v hotovosti přímo s vedoucím oddílu Tomášem Mertou,
 • zaslat peníze na náš bankovní účet vedený u Fio banky: 2500799823 / 2010, jako variabilní symbol (VS) zvolte své datum narození (ddmmrrrr), do poznámky prosím připište jméno a bydliště dárce.

Chcete-li si darováním snížit svoji daň z příjmu, musíte za rok darovat aspoň 1000 Kč (právnické osoby alespoň 2000 Kč). Maximální částka darů není omezená, ale do daňového přiznání si můžete uplatnit jen maximálně 10 % z Vašeho základu daně. Přitom je potřeba mít doklad o zaplacení (nebo výpis z účtu), na kterém je datum do 31 .12. toho roku, ve kterém dar uplatňujete v daňovém přiznání.
Pro účely snížení daňového základu Vám rádi vystavíme potvrzení o přijatém daru – pro tyto účely nám prosím na e-mail skaut.mistek(zavináč)gmail.com zašlete své iniciály.

Nepeněžitý dar

Přivítáme také nabídku věcných darů či slevněných služeb, které budou potřebné pro chod klubovny či práci s dětmi.

 

VAŠÍ PODPORY SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří na nás myslí a podporují nás slovy, radou či modlitbou. Velké díky!!!

Zajímá-li vás, kdo mezi naše dobrodince patří, přejděte zde.